Handlingsplan mod diskrimination

HANDLINGSPLAN MOD DISKRIMINATION

Afro Danish Collective er stolte af at kunne præsentere denne opfordring til det danske folketing fra det danske civilsamfund. Vi er en række organisationer, som er gået sammen i en koalition i vores antiracistiske arbejde for at skabe denne handlingsplan. Handlingsplanen bygger oven på den handlingsplan som vores Talsperson fremlagde for folketinget i 2019.

Danmark har behov for en handlingsplan mod diskrimination. Den diskrimination, nogle mennesker udsættes for, kan ikke benægtes og kalder på handling nu. Hvis ikke vi handler aktivt imod forskelsbehandling af borgere med anden etnisk herkomst, vil deres deltagelse i samfundet blive begrænset, og uligheden vil stige. Det er både et problem for det enkelte menneske, der bliver ramt, men også for Danmarks fremtid som et lige og rigt samfund. 

Særligt udsatte er afrodanskere, grønlændere, jøder, muslimer, flygtninge, migranter og asylansøgere. Fremmedgørelse manifesterer sig således forskelligt i form af fx ulige muligheder på arbejdsmarkedet grundet navn eller hudfarve, antisemitiske eller islamofobiske tilråb, inhuman behandling af afviste asylansøgere etc.

Vi har alle et ansvar for at gøre op med diskrimination. Der må handles fra både civilsamfundet, i erhvervslivet og fra politisk side. Regeringen bør udarbejde en handlingsplan mod etnisk diskrimination, som både skal gøre en forskel nationalt og lokalt. Bag handlingsplanen bør være et ekspertpanel bestående af aktører fra alle tre ovenstående niveauer. På den vis sikrer vi, at alle - og særligt de, der er berørte afdiskrimination - bliver hørt.

Der er et momentum for, at vi gør noget nu. Lad os sammen tage et opgør med etnisk diskrimination.

HANDLINGSPLAN MOD DISKRIMINATION

En opfordring til det danske folketing fra det danske civilsamfund

Danmark har behov for en handlingsplan mod diskrimination. Den diskrimination, nogle mennesker udsættes for, kan ikke benægtes og kalder på handling nu. Hvis ikke vi handler aktivt imod forskelsbehandling af borgere med anden etnisk herkomst, vil deres deltagelse i samfundet blive begrænset, og uligheden vil stige. Det er både et problem for det enkelte menneske, der bliver ramt, men også for Danmarks fremtid som et lige og rigt samfund. 

Særligt udsatte er afrodanskere, grønlændere, jøder, muslimer, flygtninge, migranter og asylansøgere. Fremmedgørelse manifesterer sig således forskelligt i form af fx ulige muligheder på arbejdsmarkedet grundet navn eller hudfarve, antisemitiske eller islamofobiske tilråb, inhuman behandling af afviste asylansøgere etc.

Vi har alle et ansvar for at gøre op med diskrimination. Der må handles fra både civilsamfundet, i erhvervslivet og fra politisk side. Regeringen bør udarbejde en handlingsplan mod etnisk diskrimination, som både skal gøre en forskel nationalt og lokalt. Bag handlingsplanen bør være et ekspertpanel bestående af aktører fra alle tre ovenstående niveauer. På den vis sikrer vi, at alle - og særligt de, der er berørte af diskrimination - bliver hørt.

Der er et momentum for, at vi gør noget nu. Lad os sammen tage et opgør med etnisk diskrimination.

PRIMÆRE ANBEFALINGER

 1. Flere ressourcer til forskning og måling af diskrimination inkl. en årlig redegørelse. 
 2. Inkorporering af FN’s konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination (CERD) i dansk lovgivning – på linje med menneskerettighederne
 3. En obligatorisk ligestillings- og mangfoldighedsvurdering af ny lovgivning inden vedtagelse for at sikre, at samfundets etniske minoritetsgrupper ikke rammes unødigt
 4. Fremmelse af mere mangfoldighed på arbejdspladsen, bl.a. via afrapportering i årlige arbejdspladsvurderinger. 
 5. Større mangfoldighed på nyhedsmedier i ansættelse, taletid, paneler mv. for at fremme bedre repræsentation. Nyhedsmediers sociale medieplatforme tilmeldes Pressenævnet for at sikre overholdelse af presseetiske regler her.
 6. Arbejdet mod hadforbrydelser styrkes med øget dokumentation og statistik samt mulighed for at anmelde hadforbrydelser under flere diskriminerende parametre (fx både hudfarve og seksualitet) og mulighed for at vurdere sagshåndtering efter endt sag. 
 7. Mere og bedre oplysning om rettigheder ved oplevet diskrimination, inkl. muligheder for anmeldelse. Oprettelse af en telefonlinje til hjælp og vejledning.
 8. Politiet rustes til bedre håndtering af hadforbrydelser via øget viden om diskrimination af målgrupper og træning i at tage imod anmeldelser
 9. Forskningsbaseret undervisning i køn, ligestilling og mangfoldighed som en integreret del af uddannelsesplaner og pensum i folkeskolen
 10. Bl.a. lærere og chauffører efteruddannes i håndtering af diskrimination og mangfoldighed om især normkritiske og intersektionelle perspektiver
 11. Grønlandske tilflyttere gives ret til tilbud om tolkebistand fra offentlige myndigheder
 12. Indenfor boligsektoren afskaffes etnicitetskriteriet for den såkaldte ghettoliste. I stedet satses på tidlige forebyggende indsatser overfor unge i områderne
 13. Flere ressourcer til organisationer, der arbejder for målgrupper, der er særligt udsatte for diskrimination.

Den fulde handlingsplan kan downloades her:

HANDLINGSPLANEN ER UDVIKLET AF:


Pressemeddelse

Kære Presse og borgere i Danmark

Der er en ny organisation på vej. En ny organisation som ønsker at bidrage nuanceret og professionelt i kampen for ligeværd og lige muligheder for mennesker med etnisk minoritetsbaggrund i Danmark og i særdeleshed for mennesker af afrikansk oprindelse.

Vi oplever et stort momentum i befolkningen med et ønske om at strukturel racisme en gang for alle italesættes og handles på.

Vi oplever et stort momentum hos dansk erhvervsliv til at sikre et mangfoldigt og inkluderende arbejdsmarked.

Dækningen af Black Lives Matter Danmarks store arbejde med at italesætte strukturelle uligheder har været præget af et overdrevent fokus på andet end netop racisme, ulighed og ligeværd.

Dette ønsker vi at gøre op med lige nu.

Frem træder Afro Danish Collective - en samlende organisation og bevægelse.

Talsperson
Den kommende talsperson kan ikke stille op. Vedkommende kan kun nomineres og efterfølgende vælges demokratisk. Vi præsenterer Roger Courage Matthisen som midlertidig talsperson indtil talspersonen er valgt på stiftende generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes 5 juli 2020. Medlemmer kan deltage online eller fysisk.

Læs mere om medlemskab og organisation her: http://afrodanishcollective.dk/?p=26

Alle, uanset baggrund, kan blive medlem af organisationen så længe de bakker op om ligeværd og lige muligheder for alle og aktivt støtter denne dagsorden i ord, ånd og handling.

Vi glæder os til at møde Danmark og danskerne i respektfuld og saglig dialog.

Kærligst
Afro Danish Collective

Pressehenvendelser

Midlertidig talsperson:

Roger Courage Matthisen
Roger@courageinstitute.dk
Mobil: + 4522502237

Facebook: https://www.facebook.com/afrodanishcollective

www.afrodanishcollective.dk

Pressemedelelse


Members/Activism/Press/Contact

For dansk ’scroll’ 😉 ned

Momentum
We are experiencing a huge momentum to contribute to end structural discrimination and racism in Denmark. By citizens and companies. Please join us to help create equality for all. Become a member or/and an activist.

Member
We would love for you to become a member with us and support the fight. The minimum membership fee is DKK 20 per month/250 per year 400 kr pr. year or free amount over dkk. 400.
We only accept members who support love, equality and human rights for all and who actively support the struggle to end racial discrimination.

Write your name and address to members@afrodanishcollective.dk. Your membership will not be published without your conscent. We will not require any membership payment before all articles of our association have been defined and approved collectively.

Activism
Would you like to be active in the struggle? You don’t have to be a member with us to be active. Here is where you can contribute:

 • Wordpress
 • Community Organizing, training and event planning
 • Members Communication - important
 • Press and Content Production
 • Facebook & SoMe
 • Funding
 • Networking

  Send and email to activism@afrodanishcollective.dk

  We only accept activists who support love, equality and human rights for all and who actively support the struggle to end racial discrimination.

Press
Press@afrodanishcollective.dk

About
Afro Danish Collective is an organisation that wishes to contribute nuanced and professionally to the struggle for equality and equal opportunity for people with an ethnic minority background in Denmark and especially people of African descent.

DANSK

Momentum
Vi oplever et kæmpe momentum lige nu for at bidrage til at aflive strukturel diskrimination og racisme i Denmark. Fra borgere og virksomheder. Du må meget gerne slutte dig til os for at hjælpe med at skabe ligeværd for alle. Bliv medlem eller/og aktivist.

Medlem
Vi vil elske hvis du bliver medlem hos os og støtter kampen. Den mindste medlemspris er DKK 20 pr måned /250 Pr år, kr. 400 pr år og et frit beløb over kr. 400 pr år.
Vi accepterer kun medlemmer som støtter kærlighed, ligeværd og menneskerettigheder for alle og som aktivt støtter kampen for at udrydde racediskrimination. Skriv dit navn og adresse til members@afrodanishcollective.dk. Dit medlemskab bliver ikke offentligtgjort uden dit samtykke.

Send en email til members@afrodanishcollective.dk. Der bliver ikke opkrævet medlemsbidrag før alle vedtægter m.m. er på plads og formuleres i fællesskab. Du er derfor fri til at fortryde medlemskabet indtil den stiftende generalforsamling.

Aktivisme
Will du gerne være aktiv i kampen? Du behøver ikke være medlem hos os for at være aktiv. Here er hvor du kan bidrage:

 • Wordpress
 • Engagement i lokalsamfund, træning og planlægning af events
 • Medlemskommunikation - vigtigt
 • Presse og produktion af indhold
 • Facebook & SoMe
 • Funding
 • Netværk

Send en email til activism@afrodanishcollective.dk

Presse
press@afrodanishcollective.dk

Om
Afro Danish Collective er en organisation som ønsker at bidrage nuanceret og professionelt i kampen for ligeværd og lige muligheder for mennesker med etnisk minoritetsbaggrund i Danmark og i særdeleshed for mennesker af afrikansk oprindelse.