Åbent brev 20 juni 2020

Åbent brev fra Afro Danish Collective

Kære alle ✊🏾

Der er noget som vi fire initiativtagere, Amma, Sade, Larissa og Roger gerne vil italesætte. ❤️

Vi alle fire, og Roger i særdeleshed får i disse dage at vide, at vi sælger ud, når vi ønsker en mere inkluderende og anerkendende tilgang til at bekæmpe strukturel racisme og diskrimination i Danmark end den konfrontatoriske tilgang hvor retningslinier, påbud og patent på sorthed italesættes uden nuancer fra Black Lives Matter DK - en slags: “Vi var her først, så vores mandat er størst til at definere hvad aktivisme er.”

Men sandheden er, at vi fire intiativtagere til Afro Danish Collective var aktive aktivister og antiracister lang tid før. Ammas aktivistiske rejse startede for mere end 20 år siden med Ghanesisk Forening, og i Ny-Dansk Ungdomsråd i 2012. Sade har arbejdet med med at styrke det afrodanske miljø og synliggøre afrodanske stemmer og talenter gennem spoken word arrangementer. Larissa har kæmpet for Sjælsmarks beboere. Roger var medgrundlægger af African Empowerment Center i 2013 som vi alle fire har været involveret i efterfølgende. Sade, Amma og Roger var med til at stifte Vis a Vis Art Collective og Mund til Mund Spoken Word der giver reflektion, debat og kulturelle oplevelser omkring den afrikanske diaspora. Vi kan navne mange initiativer, og vi har alle en lang, og synes vi selv, stærk historik med aktivisme, antiracisme og bekæmpelse af anti-sort racisme. Envidere var Roger det første medlem af Folketinget i landets historie som har præsenteret en hel national Anti-racistisk handleplan for et politisk parti i 2019.

Og Roger talte også til BLM DKs to første demonstration for 3 uger siden i København og Århus hvor Bwalya Sørensen i begge byer præsenterede ham som en af de personer der faktisk har lært hende at være aktivist.

Når vi skriver dette ønsker vi ikke at fortsætte den dæmonisering som Bwalya har været udsat for. Tværtimod er dette åbne brev en tilkendegivelse til medierne og til jer borgere der bakker op om vores nye initiativ, at vi ønsker at pege pilen fremad for at komme strukturel diskrimination og racisme til livs.

Den tilgang vi ønsker er ikke kun græsrodsarbejde. Vi ønsker en aktivisme og professionalisme hvor vi sagligt og sobert deltager i debatter, demonstrationer, efteruddannelse og vidensarbejde, hvor nuancerne og nysgerrig dialog skal have plads.

Vi ønsker at sætte fokus på den forskning og evidens vi har i Danmark angående racisme og diskrimination og vi ønsker også at fremme repræsentationen af danskere og borgere med etnisk minoritetsbaggrund i samfundsdebatten og forskningen fremadrettet. Og vi ønsker at belyse arbejdet med anti sort racisme, synliggørelse og styrkelse af de afrodanske borgere og skabe sammenhængskraft dem imellem.

Vi har den seneste uge fået mere end 1000 tilkendegivelser og 150 nye medlemmer i vores organisation. Vi er budt velkommen af D-funk, Mino Danmark, Enhedslisten samt en lang række samfundsdebattører og selvfølgeligt alle jer borgere der bakker os op.

Vi glæder os til at varetage opgaven og håber på at en stærk og professionel bestyrelse og talsperson bliver valgt på vores generalforsamling d. 5 juli 2020.

Du kan melde dig ind her: http://afrodanishcollective.dk

Varme og respektfulde hilsner
Amma, Sade, Larissa, Roger


Pressemeddelse

Kære Presse og borgere i Danmark

Der er en ny organisation på vej. En ny organisation som ønsker at bidrage nuanceret og professionelt i kampen for ligeværd og lige muligheder for mennesker med etnisk minoritetsbaggrund i Danmark og i særdeleshed for mennesker af afrikansk oprindelse.

Vi oplever et stort momentum i befolkningen med et ønske om at strukturel racisme en gang for alle italesættes og handles på.

Vi oplever et stort momentum hos dansk erhvervsliv til at sikre et mangfoldigt og inkluderende arbejdsmarked.

Dækningen af Black Lives Matter Danmarks store arbejde med at italesætte strukturelle uligheder har været præget af et overdrevent fokus på andet end netop racisme, ulighed og ligeværd.

Dette ønsker vi at gøre op med lige nu.

Frem træder Afro Danish Collective - en samlende organisation og bevægelse.

Talsperson
Den kommende talsperson kan ikke stille op. Vedkommende kan kun nomineres og efterfølgende vælges demokratisk. Vi præsenterer Roger Courage Matthisen som midlertidig talsperson indtil talspersonen er valgt på stiftende generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes 5 juli 2020. Medlemmer kan deltage online eller fysisk.

Læs mere om medlemskab og organisation her: http://afrodanishcollective.dk/?p=26

Alle, uanset baggrund, kan blive medlem af organisationen så længe de bakker op om ligeværd og lige muligheder for alle og aktivt støtter denne dagsorden i ord, ånd og handling.

Vi glæder os til at møde Danmark og danskerne i respektfuld og saglig dialog.

Kærligst
Afro Danish Collective

Pressehenvendelser

Midlertidig talsperson:

Roger Courage Matthisen
Roger@courageinstitute.dk
Mobil: + 4522502237

Facebook: https://www.facebook.com/afrodanishcollective

www.afrodanishcollective.dk

Pressemedelelse


Members/Activism/Press/Contact

For dansk ’scroll’ 😉 ned

Momentum
We are experiencing a huge momentum to contribute to end structural discrimination and racism in Denmark. By citizens and companies. Please join us to help create equality for all. Become a member or/and an activist.

Member
We would love for you to become a member with us and support the fight. The minimum membership fee is DKK 20 per month/250 per year 400 kr pr. year or free amount over dkk. 400.
We only accept members who support love, equality and human rights for all and who actively support the struggle to end racial discrimination.

Write your name and address to members@afrodanishcollective.dk. Your membership will not be published without your conscent. We will not require any membership payment before all articles of our association have been defined and approved collectively.

Activism
Would you like to be active in the struggle? You don’t have to be a member with us to be active. Here is where you can contribute:

 • Wordpress
 • Community Organizing, training and event planning
 • Members Communication - important
 • Press and Content Production
 • Facebook & SoMe
 • Funding
 • Networking

  Send and email to activism@afrodanishcollective.dk

  We only accept activists who support love, equality and human rights for all and who actively support the struggle to end racial discrimination.

Press
Press@afrodanishcollective.dk

About
Afro Danish Collective is an organisation that wishes to contribute nuanced and professionally to the struggle for equality and equal opportunity for people with an ethnic minority background in Denmark and especially people of African descent.

DANSK

Momentum
Vi oplever et kæmpe momentum lige nu for at bidrage til at aflive strukturel diskrimination og racisme i Denmark. Fra borgere og virksomheder. Du må meget gerne slutte dig til os for at hjælpe med at skabe ligeværd for alle. Bliv medlem eller/og aktivist.

Medlem
Vi vil elske hvis du bliver medlem hos os og støtter kampen. Den mindste medlemspris er DKK 20 pr måned /250 Pr år, kr. 400 pr år og et frit beløb over kr. 400 pr år.
Vi accepterer kun medlemmer som støtter kærlighed, ligeværd og menneskerettigheder for alle og som aktivt støtter kampen for at udrydde racediskrimination. Skriv dit navn og adresse til members@afrodanishcollective.dk. Dit medlemskab bliver ikke offentligtgjort uden dit samtykke.

Send en email til members@afrodanishcollective.dk. Der bliver ikke opkrævet medlemsbidrag før alle vedtægter m.m. er på plads og formuleres i fællesskab. Du er derfor fri til at fortryde medlemskabet indtil den stiftende generalforsamling.

Aktivisme
Will du gerne være aktiv i kampen? Du behøver ikke være medlem hos os for at være aktiv. Here er hvor du kan bidrage:

 • Wordpress
 • Engagement i lokalsamfund, træning og planlægning af events
 • Medlemskommunikation - vigtigt
 • Presse og produktion af indhold
 • Facebook & SoMe
 • Funding
 • Netværk

Send en email til activism@afrodanishcollective.dk

Presse
press@afrodanishcollective.dk

Om
Afro Danish Collective er en organisation som ønsker at bidrage nuanceret og professionelt i kampen for ligeværd og lige muligheder for mennesker med etnisk minoritetsbaggrund i Danmark og i særdeleshed for mennesker af afrikansk oprindelse.