Kære Presse og borgere i Danmark

Der er en ny organisation på vej. En ny organisation som ønsker at bidrage nuanceret og professionelt i kampen for ligeværd og lige muligheder for mennesker med etnisk minoritetsbaggrund i Danmark og i særdeleshed for mennesker af afrikansk oprindelse.

Vi oplever et stort momentum i befolkningen med et ønske om at strukturel racisme en gang for alle italesættes og handles på.

Vi oplever et stort momentum hos dansk erhvervsliv til at sikre et mangfoldigt og inkluderende arbejdsmarked.

Dækningen af Black Lives Matter Danmarks store arbejde med at italesætte strukturelle uligheder har været præget af et overdrevent fokus på andet end netop racisme, ulighed og ligeværd.

Dette ønsker vi at gøre op med lige nu.

Frem træder Afro Danish Collective – en samlende organisation og bevægelse.

Talsperson
Den kommende talsperson kan ikke stille op. Vedkommende kan kun nomineres og efterfølgende vælges demokratisk. Vi præsenterer Roger Courage Matthisen som midlertidig talsperson indtil talspersonen er valgt på stiftende generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes 5 juli 2020. Medlemmer kan deltage online eller fysisk.

Læs mere om medlemskab og organisation her: http://afrodanishcollective.dk/?p=26

Alle, uanset baggrund, kan blive medlem af organisationen så længe de bakker op om ligeværd og lige muligheder for alle og aktivt støtter denne dagsorden i ord, ånd og handling.

Vi glæder os til at møde Danmark og danskerne i respektfuld og saglig dialog.

Kærligst
Afro Danish Collective

Pressehenvendelser

Midlertidig talsperson:

Roger Courage Matthisen
Roger@courageinstitute.dk
Mobil: + 4522502237

Facebook: https://www.facebook.com/afrodanishcollective

www.afrodanishcollective.dk

Pressemedelelse